28. říjen – vzpomínky na nelehké začátky samostatnosti Čechů a Slováků

28. říjen 1918. Datum, které znamenalo vznik společného státu Čechů a Slováků. Československá republika, to byl název onoho sjednocujícího státního útvaru. Ten den znamenal vyvrcholení snah jak českých, tak slovenských obrozenců a vlastenců. Co tomu ovšem předcházelo? A jaké komplikace vznikly při vznikání státu a během jeho začátků?

↪ zobrazit

Co se děje ČR a svět Nicolas Mathias Olah