Jak Británie o Irsko přišla

Tento rok to bude přesně sto let od vyhlášení Irského svobodného státu, předchůdce dnešní Irské republiky. Počátkem dvacátého století se Irsko rozhodlo přestřihnout nit s Velkou Británií, jejíž bylo do té doby součástí. Nacionalistická hnutí sílila a schylovalo se ke konfliktu, který měl vyústit ve vyhlášení nezávislosti. Cesta k samostatnému…

↪ zobrazit

ČR a svět Lenka Štokrová Tereza Mikešová Všehochuť

28. říjen – vzpomínky na nelehké začátky samostatnosti Čechů a Slováků

28. říjen 1918. Datum, které znamenalo vznik společného státu Čechů a Slováků. Československá republika, to byl název onoho sjednocujícího státního útvaru. Ten den znamenal vyvrcholení snah jak českých, tak slovenských obrozenců a vlastenců. Co tomu ovšem předcházelo? A jaké komplikace vznikly při vznikání státu a během jeho začátků?

↪ zobrazit

Co se děje ČR a svět Nicolas Mathias Olah