ČR a svět Natálie Hauzarová

3 studenti různých škol, 3 pohledy na život v karanténě

Ve zkratce

Jak přežívají studenti život v karanténě? Zeptali jsme se tří osob různých věkových skupin, dokonce i jednoho cizince, jak prožívají současnou dobu. Prospěla jim domácí výuka, nebo už si přejí, aby byla pandemie pryč? A ovlivnila opatření jejich soukromý život?

Poznámkový blog tvoří v současnosti nerozlučitelnou dvojku s PC. (Foto: Natálie Hauzarová)

S rokem 2020 přišla spousta nových věcí, jako třeba nošení roušek skoro všude nebo to, že jsme pořád zavření doma a nejsme ve škole. Zeptali jsme se 3 lidí různých věkových kategorií, dokonce i jednoho cizince, na jejich názor, abychom zjistili, jestli studentům více vyhovuje aktuální doba, nebo časy, které byly před pandemií.

První oslovená si přeje zůstat anonymní, jde však o žákyni kvarty naší školy. Druhý účastník, který s námi spolupracoval, se jmenuje Jakub a studuje informatiku na vysoké škole, a to již rok a půl. Třetí účastník pochází z UK a jmenuje se Kieran. Studuje také na střední škole, online výuka v jeho zemi je ale odlišná od té naší.

1) Ovlivnila tě nějakým závažnějším způsobem koronavirová opatření?

Anonym

Určitě ovlivnila, a to hlavně k lepšímu. Začala jsem cvičit a chodit pravidelně spát. Mám také dost času na domácí práce.

Jakub

Vzhledem k mému dosavadnímu způsobu života mě nijak výrazně neovlivnila, jediná změna je zrušení výuky, díky kterému nemusím dojíždět a můžu vše dělat z domova.

Kieran

It hasn´t at all because everything I do now is the same as what I did before the pandemic, so no it hasn´t affected me. (Vůbec ne, protože všechno, co dělám, je stejné s tím, co jsem dělal dříve, takže ne, neovlivnilo mě to.)

2) Vyhovuje ti více normální, či distanční výuka? Proč?

Anonym

Více mi vyhovuje distanční výuka, jelikož dojíždím a normálně bych vstávala brzy, ale teď si přece jenom můžu o tu hodinku přispat. Zápisy si můžu kdykoliv dopsat, a tak je to v hodinách méně náročné než ve škole. Mám také více času na různé další aktivity než školu. Ale při prezenční výuce mi přijde, že si toho z hodin odnesu více.

Jakub

Distanční. Jelikož studuji informatiku, děláme vše, i během prezenční výuky, na počítačích a díky práci z domova je vše pohodlnější. Navíc odpadá dojíždění, což je pro mne velké plus.

Kieran

Normal education, because it´s easier to concentrate on the work rather than distant education where there are lots of distractions. (Normální výuka, protože při ní je lehčí se soustředit na práci než při domácí výuce, kde je hodně rozptýlení.)

3) Je pro tebe distanční výuka více či méně stresující?

Anonym

Je pro mě definitivně méně stresující.

Jakub

Určitě méně. Zápočty a zkoušky pouze online působí uvolněněji a dají se, dle mého názoru, lépe zvládat.

Kieran

I would say it´s less stressful because you have more freedom with the time you hand in work and so it´s less stressful. (Řekl bych, že méně stresující, protože je na tobě, kdy vypracuješ daný úkol.)

4) Porovnej počet lidí, které jsi poznal/a před dobou koronavirových opatření, s počtem lidí, které jsi poznal/a během pandemie.

Anonym

Určitě méně lidí. A dost lidí jsem také „odstranila“, jelikož jsem si uvědomila, kdo je pro mě skutečně důležitý a s kým má cenu se bavit.

Jakub

Počet lidí se pravděpodobně nezměnil. Nejsem jeden z těch, kteří by rádi poznávali nové lidi a vyhledávali sociální interakce, je proto tento počet v obou případech roven téměř nule.

Kieran

I have met quite a lot of people during the pandemic by being introduced by my friends and I definitely talk to them more than friends I have met before the pandemic. (Poznal jsem celkem dost lidí během pandemie a s nimi určitě mluvím více než s přáteli, které jsem potkal před pandemií.)

Co říct závěrem?

Ukázalo se, že našim respondentům vyhovuje více distanční výuka, avšak je pravda, že si z normální výuky nejspíše více odneseme. I když nám to teď může vyhovovat, v budoucnu by nám to mohlo způsobit veliké problémy. Karanténa má jistě vliv i na poznávání nových lidí, hlavní je ale přístup každého člověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *