Škola Telč a okolí Všehochuť Zdeněk Bártů

Ohlédnutí za historií Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč

Ve zkratce

V letošním roce si Gymnázium Otokara Březiny připomíná 170. výročí svého vzniku. Současně můžeme zmínit sté výročí vzniku středního odborného školství, které dnes reprezentuje Střední odborná škola Telč. Nahlédněme při této příležitosti krátce do historie škol, které hrály, hrají a […]

V letošním roce si Gymnázium Otokara Březiny připomíná 170. výročí svého vzniku. Současně můžeme zmínit sté výročí vzniku středního odborného školství, které dnes reprezentuje Střední odborná škola Telč. Nahlédněme při této příležitosti krátce do historie škol, které hrály, hrají a doufejme, že budou nadále hrát významnou roli v životě města, regionu a především v životě obyvatel krásného koutu jihozápadní Moravy.

Historie gymnázia se začala psát roku 1852, kdy byla v Telči zřízena samostatná nižší reálka. O deset let později získala škola právo užívat češtinu jako vyučovací jazyk, a tím dosáhla zajímavého primátu. Telčská reálka byla ve své době jedinou českou střední školou svého typu na Moravě. Škola byla pod obecní správou a postrádala vlastní budovu, proto
roku 1872 obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit novou budovu a již v létě 1876 žáci reálky převzali svá vysvědčení v nové škole (dnes v této budově sídlí ZŠ Masarykova).

Ve školním roce 1874/75 zemský sněm schválil rozšíření telčské nižší reálky na vyšší. Po vzniku samostatného československého státu byla v roce 1929 vyšší zemská reálka transformována na Státní reálné gymnázium Otokara Březiny. Právo nést v názvu jméno jednoho z nejslavnějších českých básníků bylo dáno faktem, že Otokar Březina v letech 1883–87 reálku v Telči navštěvoval a byl jejím absolventem.

Po klidném meziválečném období prožilo gymnázium těžká léta druhé světové války. V roce 1944 dokonce protektorátní úřady gymnázium v Telči zrušily. Záhy po osvobození gymnázium obnovilo svou činnost a fungovalo až do roku 1953, kdy byla škola (spojením základní školy a střední školy) reformována na tzv. jedenáctiletou střední školu. Ve školním roce 1954/55
byl dokončen školní areál v Hradecké ulici a jedenáctiletka se přestěhovala ze staré budovy v dnešní Masarykově ulici do nových prostor. Přesně po deseti letech (1963) došlo k rozdělení ZŠ a střední všeobecně vzdělávací školy. V roce 1968 se opět zavedlo čtyřleté maturitní studium gymnaziálního typu a tento typ studia byl roku 1991 rozšířen o víceleté gymnázium.

V roce 2004 bylo gymnázium rozhodnutím Kraje Vysočina sloučeno se Střední odbornou školou Telč. Střední odborná škola v Telči vznikla ze
Střední zemědělské školy, která nepřímo navazovala na předválečnou tradici Hospodyňské školy v Telči založené v roce 1922. Po roce 1989 Střední zemědělská škola postupně měnila své zaměření a rozšířila možnosti studia o obory cestovní ruch a podnikání. V současnosti SOŠ nabízí studijní obor Ekonomika a podnikání.


Gymnázium a SOŠ fungovaly po sloučení na několika pracovištích – školní areál v Hradecké ulici, původní areál SOŠ v budově jezuitské koleje (dnes budova Masarykovy univerzity na telčském náměstí) a areál internátu
SOŠ na ulici Batelovská (dnes areál pečovatelské společnosti SeneCura). Od roku 2011 byla všechna pracoviště sestěhována do školního areálu v Hradecké ulici, kde obě školy pracují dodnes. V následujících deseti letech telčské gymnázium a SOŠ úspěšně rozvíjely svoji činnost. Škola rozšířila prostory o nové učebny, kabinety a především potřebnou aulu. Ta je využívána nejen pro vzdělávací účely, ale i jako prostor pro kulturní a společenské akce. Popřejme oběma jubilantům k jejich výročí a do dalších let hodně úspěchů a zdaru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *