Lenka Štokrová Škola Telč a okolí Tereza Marešová Všehochuť

Význam naší školy v průběhu let

Ve zkratce

Už 170 let zasahuje naše gymnázium do života mladých lidí. Střední odborná škola, mladší sestra gymnázia, zároveň slaví významné výročí sta let od svého založení. Jak vypadala cesta od samotného vzniku až po současnost? A jaká známá jména jsou spojena s naší školou?

Foto: Ivana Holcová

„Nejkrásnější na této zemi jest, když si lidé rozumějí.” 

Letos si gymnázium připomíná 170 let od svého založení. Zároveň Střední odborná škola Telč slaví sté jubileum. Bohatá historie naší školy započala již v roce 1852, kdy na ministerskou výzvu byla zřízena nižší reálka. Na reálné škole se vyučovaly převážně přírodní vědy a moderní jazyky. V roce 1862 dosáhla naše alma mater privilegia býti první školou na Moravě, kde se začalo vyučovat jazykem českým. V 70. letech 19. století byly vybudovány nové prostory pro výuku (dnes zde sídlí ZŠ Masarykova). Významný student, později uznávaný básník Otokar Březina, zde studoval mezi roky 1883–1887. Právě on dal jméno naší škole. 

Otokar Březina 

Václav Jebavý přišel na svět 13. 9. 1868 v Počátkách do rodiny obuvníka. Malý Vašík navštěvoval místní měšťanskou školu, dokud nepřestoupil na reálku v Telči. Jeho studentská léta se nesla ve znamení prvních literárních pokusů, tehdy ještě pod pseudonymem Václav Danšovský. Už jeho první básně dosahovaly tak vysoké úrovně, že učitelé nevěřili, že se opravdu jedná o jeho díla. Po maturitě se věnoval učitelské profesi. Působil například v Jinošově u Náměště nad Oslavou, Nové Říši a též v Jaroměřicích nad Rokytnou. Byt, jenž během svého působení v Jaroměřicích obýval, je dnes muzeem, které je zasvěceno jeho osobě. Profese učitele ho však nikdy nenaplňovala. Jak svěřil v dopise Anně Pammrové: 

 „Učitelství jest těžký, robotný úřad, vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu; děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátelské a ve velkém procentu úžasně neschopné…”  

Za svého působení v Nové Říši se spřátelil s místním knihovníkem, pozdějším opatem kláštera premonstrátů. Díky této známosti mu byl umožněn přístup do rozsáhlé klášterní knihovny. S knihovníkem spolu vedli rozhovory, které přispěly ke vzniku pozoruhodné mysli Otokara Březiny. V roce 1890 umírá Březinova matka a tato událost značí převrat v básníkově tvorbě. Jeho práce ho dovedla až na pozici řádného člena české akademie. Důkazem, že se opravdu jednalo o významného básníka, je i to, že byl jmenován čestným doktorem Univerzity Karlovy.  

Významné osobnosti 

V roce 1953 došlo ke spojení základní a střední školy a vznikla takzvaná jedenáctiletka. V těchto letech byla přestěhována z Masarykovy ulice na současnou adresu. Po deseti letech byla škola rozdělena na ZŠ a střední všeobecně vzdělávací. Tradice osmiletého gymnázia započala v roce 1991. Před necelými dvaceti lety došlo ke spojení gymnázia se Střední odbornou školou Telč. Dnes zde můžete studovat obor Ekonomika a podnikání, dříve tu byla možnost vzdělání v oborech například v zemědělství, cestovním ruchu a podnikání.  

Naší školou už prošly tisíce lidí a mezi absolventy lze nalézt mnoho známých tváří. Krátkým výčtem je například Roman Fabeš, bývalý telčský starosta a současný radní Kraje Vysočina v oblasti kultury, Vladimír Brtník, nynější telčský starosta, Vít Kaňkovský, lékař a poslanec, Miloš Vystrčil, předseda Senátu, Jan Coufal, scenárista, který pracoval například na úspěšných seriálech Kukačky a První republika, anebo Martin Stránský, kterého mohou diváci znát ze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo z pohádky Peklo s princeznou. 

Slovo na závěr 

Naše škola je protkaná mnoha zajímavými událostmi a spojena se spoustou uznávaných lidí. Střední škola určitě zanechá v člověku důležitou stopu a ovlivní ho na dlouhá léta. Během doby strávené na střední škole se mohou vytvořit pevná přátelství, která vydrží i celý život. Ačkoli si nyní vždy neuvědomujeme důležitost vzdělání, věříme, že některé myšlenky našich učitelů nás budou provázet i během budoucích let.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *