Co se děje Renata Charvátová Škola

Listopadové střípky ze školy

Chodba na GOB a SOŠ
Chodba na GOB a SOŠ opět touží po běžném provozu. (Foto: archiv školy)

Už zase se učíme zdomova 

Sotva jsme zahájili nový školní rok a rozkoukali se, už jsme zase doma. Distanční výuka přišla v tomto školním roce dříve, než bychom si přáli, a učení z domovů se opět stalo všední záležitostí.  

Oproti podobné situaci na jaře jsme ovšem věděli, co očekávat, a byli připraveni.  Spousta studentů se na toto období těšila. Odpadlo nám, v některých případech, velice brzké vstávání, dojíždění a zmenšilo se i množství písemek.  

Obecně lze říci, že nám domácí vzdělávání dalo spoustu času. A tak máme prostor na aktivity, které za běžného provozu nestíháme. Můžeme se dál rozvíjet a přemýšlet třeba o tom, kam povedou naše cesty po absolvování střední školy.  

Ovšem  má to i nějaká negativa. Pochopit probíranou látku bývá složitější, vyžaduje se od nás více přípravy a hlavně nám chybí přítomnost celé třídy.   

Ale tím, že se budeme chovat zodpovědně, napomůžeme k tomu, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu. Záleží na každém z nás. I oceán se skládá z malých kapiček… Přeji všem mnoho sil do následujících dní a hlavně pevné zdraví.  

Renata Charvátová
studentka 2. A
 

Už zase učíme na dálku 

Začátek školního roku, až na postupné přitvrzování v nošení roušek, dával naději, že doženeme ztracený čas z jarního uzavření škol a že výuka konečně poběží ve standardním režimu. Bohužel zase už učíme na dálku. Studenti vyššího gymnázia a střední odborné školy přešli na distanční výuku už 5. října. Ti mladší, z nižšího gymnázia, 14. října. 

Nicméně spousta věcí se od jara změnila. Distanční výuka jako taková dostala nejen oporu v zákoně, ale i určitý rámec. Na jaře jsme si vyzkoušeli několik komunikačních platforem a vybrali tu, která nejvíce vyhovovala potřebám školy. K distanční výuce nyní používáme Teams, které umožňují například pořádání videokonferencí, sdílení mnoha výukových materiálů či vytváření nahrávek online vyučovacích hodin, které si studenti mohou kdykoli pustit při samostudiu. Bohužel ani tento způsob výuky nemůže v žádném případě zcela nahradit standardní vzdělávání s přímou interakcí učitele a žáka. 

Ve velmi nezáviděníhodné situaci se ocitli studenti maturitních ročníků. Poslední ročník střední školy je pro ně vždy velkou pracovní a psychickou zátěží. Doufám, že omezení bude trvat jen po dobu nezbytně nutnou, protože především z jejich hlediska se jedná o velkou komplikaci ohrožující nejenom jejich úspěšnost u maturity, ale i u přijímacích řízení a ve studiu na vysokých školách. 

Distanční výuka klade zvýšené nároky jak na žáky, tak na jejich učitele. Musím však říci, že moji svěřenci mi pomáhají svým zájmem o vzdělání a svědomitostí při plnění zadaných úkolů. Já se s nimi na oplátku snažím konzultovat, jaké změny ve výuce by uvítali, aby pro ně byla výuka na dálku co možná nejpřínosnější. Pro mě jako učitelku také velká výhoda spočívá v tom, že všichni žáci a studenti naší školy jsou samostatní. Často myslím na kolegyně a kolegy hlavně z prvních stupňů základních škol, kde je podle mého názoru distanční výuka nejsložitější. 

Společně se všemi doufám, že se naše země z obtížné situace zanedlouho dostane a že se brzy shledáme v plných učebnách. Všem kolegům, žákům, studentům i jejich rodičům přeji hodně sil. 

Radka Toufarová
učitelka matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *