Daniel Kratochvíl Škola

Školní olympiády před a během pandemie – jak probíhá matematika, fyzika, chemie a biologie

Ve zkratce

Soutěže mezi nadanými studenty se kvůli pandemii přesunuly ze školních lavic do světa jedniček a nul. Co to pro soutěžící znamená a dokáží si s touto situací poradit i organizátoři?

Olympiády se přesunuly do světa online. (Foto: Daniel Kratochvíl)

Školní olympiády jsou oborové soutěže (vždy se týkají jen jediného předmětu) konající se pravidelně každý rok. Jsou rozděleny do několika kategorií podle věku soutěžících a také do různých kol, jako je například školní, okresní, krajské, … A to je asi to jediné, co mají společného. Všechny další okolnosti, jako je počet kol, postupujících nebo třeba počet soutěžních částí se liší v závislosti na předmětu.

Jak to vlastně probíhá?

Většina olympiád má takzvané domácí kolo, což je část, kdy se účastníci snaží splnit zadání doma během svého volného času. Toto kolo má připravit žáky na části další a také slouží jako hranice pro postup do dalších úrovní. Jeho součástí mohou být i jisté jednoduché vědecké pokusy, ze kterých účastník vyvodí nějaký závěr.

Úspěšní řešitelé domácích a školních kol postoupí do kola krajského. To se koná vždy na nějaké škole v okresním městě, kam se sjedou soutěžící z celého okresu. Po příjezdu je potřeba podepsat různá potvrzení a také si vyzvednout samolepku s číslem, kterou lepíte na svůj test, aby bylo zajištěno anonymní opravování. V tomto kole je hlavní, a někdy i jedinou (matematická a fyzikální olympiáda), částí vědomostní test. V olympiádě z chemie je potřeba zvládnout i laboratorní úkol a v biologii dokonce i poznávačku z rostlin a živočichů.

Olympiády se musely přizpůsobit momentálním podmínkám

Kvůli současné situaci žáci samozřejmě nemohou navštěvovat jiné školy, kde by se další kola konala, a tak se olympiády, ostatně jako všechno, přesouvají do online světa. A s tím se mění i samotná podoba okresních kol.

Zásadní změnou je samozřejmě to, že se test nepíše někde ve třídě, ale hezky doma v teple u vlastního počítače. A s tím přichází i mnoho strastí. Sice se už nemusíte podepisovat při příchodu a vyplňovat různé formuláře, zato je ale nutné zaregistrovat se do odevzdávacího systému, který je pro každou soutěž odlišný. Je proto nutné si ho před začátkem testů dobře prohlédnout a nastudovat, aby při vyplňování nevznikly problémy s tím, že účastník neví, kam co vyplnit.

V budoucnu se rádi vrátíme k běžnému průběhu olympiád

Těžké to není jen pro soutěžící, ale i pro organizátory, kterým určitě chodí spousta dotazů ohledně odevzdávacích systémů. Ty ne vždy fungují správně nebo nejsou příliš přívětivé pro soutěžící.

Závěrem můžeme dodat jen to, že je určitě jednodušší psát olympiádu fyzicky na místě konání než skrze počítač. Budeme doufat, že příští ročníky v tom „normálním“ režimu opravdu proběhnou.

A příště se můžete těšit na informace o jazykových olympiádách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *